Luettavissa 5 minuutissa

Käytettävyyttä käyttäjän ehdoilla

Minkä tahansa tuotteen tulee olla käytettävä, jotta siitä on mitään hyötyä. Käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, miten tuote palvelee käyttäjäänsä. Käytettävyydeltään parhaat tuotteet ovat itsensä selittäviä, eivätkä vaadi käyttäjältä ylimääräistä ponnistelua asioiden ymmärtämiseen. Parhaimmillaan pelkkä intuitio siis riittää. Kaikkiin tuotteisiin tämä ei tietenkään päde (ikea.com), ja tällöin käyttäjäkeskeinen suunnittelu on ratkaiseva osa tuotekehityksen onnistumisessa.

Miten verkkosivu palvelee käyttäjäänsä ja miten käytettävyys näkyy verkossa?

Käyttämälläsi sovelluksella tai vierailemallasi sivustolla on käyttöliittymä. Käyttöliittymä on kaikkea sitä mitä näytölläsi näet ja koostuu ohjaavasta sisällöstä sekä käytettävistä elementeistä, kuten tekstit, kuvat, navigaatio, linkit, painikkeet ja lomakkeet. Sivuston käytettävyys muodostuu siitä, miten hyvin nämä elementit kokonaisuutena palvelevat käyttäjää ja intuitio toimii tässä tärkeänä tekijänä.

Käytettävyys herättää tunteita

Käyttöliittymän tehtävä on auttaa käyttäjää huomaamaan, oivaltamaan ja ymmärtämään. Nämä huomioiden ei ole ihme, että kankea käyttöliittymä voi turhauttaa ja saada verenpaineen nousemaan, kun taas selkeä ja miellyttävä käyttöliittymä innostaa syventymään enemmän auki olevaan sivustoon tai sovellukseen. Käyttäjä reagoi suoraan käytettävyyteen. Jokaisella meillä on varmasti joskus mennyt myös sormi suuhun jotain sivustoa käytettäessä. 

Mieleemme voivat herätä kysymykset, kuten:

  • Mistä löydän tämän tiedon?
  • Mitä tästä tapahtuu?
  • Miten pääsen takaisin edelliseen näkymään?
  • Miksi tämä ei toimi?

Näiden kysymysten herätessä käyttäjän polku sivustolla on katkennut. Käyttäjä on kulkemassa kohti tavoitettaan, mutta tämä häiriintyy jostain syystä. Yksittäinen tai useampi vaihe käyttäjän polulla saa käyttäjän tekemään virheen tai sivusto ei reagoi halutulla tavalla, ja käyttäjä päätyy umpikujaan. 

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu pyrkii käyttäjälle toimivaan ja miellyttävään kokonaisuuteen, josta muodostuu käyttäjälle positiivinen ja onnistunut kokemus. Näyttävä ja visuaalisesti hyvin onnistunut toteutus ei vielä takaa positiivista käyttäjäkokemusta sen käyttäjälle. Tavoitteena on ratkaista käyttäjän ongelmia hänen puolestaan, eliminoida kysymyksiä ja estää turhautumisen tunnetta. Suunnittelun voidaan sanoa epäonnistuneen, jos käyttäjä joutuu polullaan umpikujaan, ei tiedä mitä tehdä, tai jokin saa hänet poistumaan sivustolta. Käyttäjäkokemussuunnittelijan, Timothy Embretsonin, mukaan suurin osa sivustoista ja sovelluksista turhauttaa enemmän kuin miellyttää.

Most websites and apps create more frustrating experiences than delightful ones

Timothy Embretson, Senior Director, User Experience & Product Management

Miten tältä voitaisiin välttyä jo suunnitteluvaiheessa?

  • Tiedon jäsentely
  • Selkeä ulkoasu, joka saa olla myös näyttävä
  • Loogisten käyttäjäpolkujen määrittäminen
  • Standardin omaiset suunnittelumallit

Heti alusta alkaen voimme antaa näiden neljän pääkohdan ohjata suunnitteluamme, niin että käyttäjä on aina suunnittelun keskipisteenä.

Standardit ohjaavat suunnittelua

Standardit eivät määrää suunnittelua, vaan ohjaavat sitä oikeaan suuntaan. Mitä paremmin standardeja noudatetaan, sitä tutummalta ja helpommalta toteutus käyttäjälle tuntuu. Käyttäjällä on tapoja ja oletuksia, jotka tulee huomioida suunnitteluvaiheessa.

Kun etsit sivustolta navigaatiota, katseesi eksyy sivuston yläreunaan, todennäköisesti oikeaan laitaan. Mitä jos navigaatio ei ole siellä? Navigaation sijainti poikkeaa standardista. Hämmennyt hieman ja alat etsiä navigaatiota toisesta sijainnista. Jos tämä ei löydy helposti, turhaudut.

Mikään yleinen sääntö ei ole, että navigaation tulisi löytyä juuri sivuston yläreunasta, mutta tänne käyttäjän katse lähes aina hakeutuu. Miksi? Koska suurimmassa osassa sivustoja navigaatio löytyy yläreunasta. Käyttäjän oletusten mukaan suunnittelua pidetään standardin omaisena suunnitteluna. Avainkomponenttien, kuten sivuston navigaatio, tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa oikean tiedon löytämistä, eikä toimia uudenlaisena innovaationa. 

Standardin omaisella suunnittelulla pyritään poistamaan kysymysmerkkejä käyttäjältä ja vähentämään vaiheita oikean tiedon etsinnässä. Onnistunut käyttöliittymä huomioi käyttäjää viidellä eri tavalla.

Lähde: Derek Chan, Designing End-to-End Experiences

Muistettavuus
Käyttöliittymän mieleenjäävyys. Voiko sivustolle palaava käyttäjä jatkaa tämän käyttöä helposti uudelleen.

Tyytyväisyys
Käyttöliittymän herättämät tunnetilat. Miltä toteutuksen käyttäminen käyttäjästä tuntuu. Poistuuko käyttäjä sivustolta ennen kuin löytää etsimänsä. Palaako käyttäjä uudelleen sivustolle.

Virheet
Tekeekö käyttäjä virheitä sivustolla. Saavatko mahdolliset virheet käyttäjän poistumaan sivustolta vai palaamaan takaisin tavoitteeseensa. Onko käyttäjän helppo palata takaisin oikealle polulle tehtyään virheen.

Oppimiskyky
Kuinka nopeasti käyttäjä oppii käyttämään käyttöliittymää ja löytämään etsimänsä. Ovatko näkymät selkeitä ja voidaanko tietoa tuoda jotenkin paremmin esille.

Tehokkuus
Miten tehokkaasti käyttöliittymän käyttö onnistuu. Kuinka monta toimintoa käyttäjän täytyy tehdä saavuttaakseen haluamansa asian ja voiko tätä parantaa jotenkin.

Käytettävyys on valtava kokonaisuus, jonka huomioiminen suunnittelussa kasvattaa jatkuvasti tärkeyttään. Käytettävyys ei ole kuitenkaan vain suunnitteluvaiheen tehtävä, vaan jatkuva peräkkäisprosessi, jossa tutkiminen, toteutus ja analysointi toistuvat jatkuvasti käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.

Haluatko kuulla mielipiteemme sinun sivustosi käytettävyyteen liittyen?

Viimeisimmät artikkelit

Podcast
20.01.2022
Jakso 4: Hiljainen tieto
Lue lisää
Ihmiset
20.12.2021
Juha Tyrni
Lue lisää
Ihmiset
16.12.2021
Minna-Elina Hakomäki
Lue lisää
Ihmiset
16.12.2021
Veikko Sorvaniemi
Lue lisää
Podcast
01.12.2021
Jakso 3: Markkinointibudjettimme pienenee, mikä avuksi?
Lue lisää
Case
09.11.2021
FinDHC: Kun kaukolämpö sai kasvot
Lue lisää
Rekry
01.11.2021
Etsimme WordPress-kehittäjiä
Lue lisää
Podcast
20.10.2021
Jakso 2: Kuka puhuu, kenelle ja miksi? Haussa käänteentekevä tone of voice
Lue lisää
Podcast
05.10.2021
Jakso 1. Käsissä langat, palapelin palat ja pallo – vai miten se markkinoinnin johtaminen menikään?
Lue lisää
Ihmiset
03.09.2021
Miiro Paananen
Lue lisää
Blogi
30.08.2021
Kasvamme kasvattaaksemme
Lue lisää
Case
21.05.2021
Långvik: Wellness verkossa
Lue lisää