Miten saada nostettua yrityksen tunnettuutta niin, että päästään helpommin mukaan keskusteluihin, joissa työterveyspalveluiden ostamisesta päätetään? Tämän haasteen ohjaamana Bermuda ja Finla Työterveys Oy päättivät yhdessä hakea tunnettuuden kasvua kampanjalla, jossa katsojia herätellään tunnettujen sanontojen ja myyttien avulla.

finla myytit mockup

Työterveyspalveluiden markkinoilla kilpailu on kovaa, ja Finla on suhteellisen pieni toimija verrattuna terveysalan jättiläisiin. Finla pyysi Bermudalta ideoita, joiden avulla Finla voisi parantaa tunnettuuttaan yritysasiakkaiden silmissä.

Yhteisessä työpajassa kampanjan tavoitteet, viestin kulmakivet ja viestinnän haasteet määriteltiin alla olevan kuvan mukaisesti. 

finla refe tavoitteet

Paitsi että Finla on erikoistunut työterveyteen, se poikkeaa monista kilpailijoistaan sillä, että se on alun perin yhdistysmuotoinen, yhteiskunnallinen yritys, jonka asiakkaat omistavat. Näin ollen sen resurssit kilpailla isojen kaupallisten toimijoiden kanssa ovat rajalliset, mutta toisaalta sillä on merkittävä etu puolellaan siinä, että sen arvopohja on erilainen. Finlalla olisi rahkeita toimia uskottavana ja luotettavana hyvän työterveyden puolestapuhujana, miksei myös terveyden laajemminkin. 

Finlalla on myös näyttöä siitä, että se tuntee suomalaisen työn ja työntekijät, ja se tarjoaa poikkeuksellisen laadukasta ja kokonaisvaltaista työterveyttä, joka on pitkällä aikavälillä kustannustehokasta yritykselle.  

” Asiakkaiden aito tunteminen on yksi niistä kulmakivistä, miksi saamme vuodesta toiseen käsittämättömän hyviä tuloksia mm. asiakastyytyväisyyskyselyissämme. Kun yritykselle nimetyllä työterveystiimillä on kokonaiskäsitys juuri kyseisen yrityksen henkilöstön terveydestä ja hyvinvoinnista, mahdollisista ongelmista, huolista ja riskeistä, voimme arvojemme mukaisesti rohkeasti toimia yrityksen kumppanina.”
– Finlan viestintäkoordinaattori Sanna Heiskanen 

Alkuvaiheessa kampanjan luovan idean löytämistä varten Finlaa pyydettiin määrittelemään toiveensa alla olevan kuvan mukaisilla akseleilla:

finla tonari

Finlalaisille tehtiin myös kysely, jonka avulla voitiin haarukoida viestinnän tyyliä ja sisältöä tarkemmin.
Ohessa näyte kyselyn tuloksista:

finla taustakysely

Tekevälle sattuu, vai sattuuko? 

Keskeiseksi viesti-ideaksi valikoitui ”16 myyttiä työterveydestä”. Myytinmurtajien tyyppinen sarja tarinoita antaa mahdollisuuden esittää yleisiä terveyteen ja työkykyyn liittyviä stereotypioita ja tarjota niiden vastapainoksi faktoja. ​Myyttien ja väitteiden kautta voitiin näyttää erilaisia terveysongelmien ilmenemismuotoja, syitä sekä ratkaisuja Finlan, työnantajan ja työntekijän näkökulmista.​ 


16 myyttiä työterveydestä:

1. Aika on rahaa.
2. Ensi viikon jälkeen helpottaa.
3. Suomalainen ei turhasta valita.
4. Periksi ei anneta.
5. Vaikka läpi harmaan kiven.
6. Joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa.
7. Raskas työ vaatii raskaat huvit.
8. Rankka työ käy urheilusta.
9. Ei työ tekemällä lopu.
10. Aikainen lintu madon nappaa.
11. Luova mieli toimii 24/7.
12. Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat.
13. Jokainen kriisi vahvistaa.
14. Paineessa ne timantitkin tehdään.
15. Tekevälle sattuu.
16. Työterveydestä haetaan vain saikkua.

Viestit toimivat kevyellä räätälöinnillä eri toimialojen konteksteissa ja useissa kanavissa.

Kampanjan tueksi tehtiin myös ladattava opas (katso pdf tästä), jossa myyttitarinoita käsitellään perusteellisemmin.​ 

Videomainonta kärjessä 

Mikä olisi sitten paras keino myyttien esittelemiseen? 
Konseptisuunnittelija Petteri Laakso kertoo:

”Aluksi oli suunnitelmana kuvata Finlan asiakasyritysten tiloissa henkilöstöä, jolloin Finlan ja asiakkaan yhteistyön olisi voinut esittää konkreettisesti ja realistisesti. Haasteensa toi kuitenkin mm. hankala koronatilanne, jossa tämän kaltaisten videoiden tekeminen olisi ollut vaikeaa eikä lopputulos olisi välttämättä ollut ihan niin viihdyttävä kuin tavoitteisiin oli määritelty. Vaihtoehtoisena toteutustapana harkittiin videoiden tuottamista kuvapankkien videoiden avulla. Muutaman nopean kokeilun jälkeen oli selvää, että oikea ja kaiken lisäksi erittäin kustannustehokas tapa myyttien esittelyyn oli löytynyt.”

Videot olisivat noin puolen minuutin mittaisia klippejä, joissa esitetään väite (myytti), jota visualisoidaan humoristiseen tyyliin musiikin säestyksellä, ja lopuksi esitettäisiin myyttiä tukeva tai sen kumoava lyhyt fakta.  

Kissa pöydälle! 

Toukokuussa 2022 aloitettiin kampanjan ensimmäisellä vaiheella, jossa keskiössä oli toimialoista teollisuus. Paitsi kohderyhmien rajausta, toimialakohtaisuus tarkoitti sitä, että kampanjassa käytetyt esimerkkitapaukset ja kuvitukset sijoittuisivat pääasiassa teolliseen toimialaan. Toimialakohtaista vaiheistusta puolsi myös se, että eri toimialoilla yleisimmät työterveyshaasteet poikkeavat suuresti toisistaan. 

Videoiden esityspaikkoina toimivat YouTube (in-stream-mainoksina), Facebook, Instagram sekä LinkedIn. Näiden lisäksi kampanjassa käytettiin mm. still-kuvamuotoisia bannerimainoksia, natiivimainoksia ja ulkomainoksia.  

Tämäntyyppisten kampanjoiden tulokset eivät näy yhdessä yössä, mutta asiakastarinan kirjoittamisen hetkellä ensimmäisiä merkkejä tunnettuuden kasvamisen vaikutuksista on jo havaittavissa Finlan myynnissä. Syksyllä 2022 kampanja saa jatkoa uusien vaiheiden muodossa, jossa esitellään myyttejä uusien toimialojen näkökulmasta uusille kohderyhmille.  

Tutustu kampanjasivustoon tästä: finla.fi/myytit

Lue lisää asiakkaistamme

Lue yritysten kokemuksia Bermudasta ja tutustu tekemiimme projekteihin.

Brändi pukeutuu juhlaan

Case

Brändi pukeutuu juhlaan
Lue lisää

Oscar Software: Oscarin arvoinen brändiuudistus

Case

Oscar Software: Oscarin arvoinen brändiuudistus
Lue lisää

Extron: Muoviteollisuuden tulevaisuus tarvitsee Arkkitehteja

Case

Extron: Muoviteollisuuden tulevaisuus tarvitsee Arkkitehteja
Lue lisää

AGCO Power: Voimaa muutokseen

Case

AGCO Power: Voimaa muutokseen
Lue lisää

Paljon onnea 20-vuotias Kauppakeskus Arabia!

Case

Paljon onnea 20-vuotias Kauppakeskus Arabia!
Lue lisää

Cloudpermit Oy:n Lupapiste: Kun kriteerit ovat korkealla, käyttäjäkokemus ratkaisee

Case

Cloudpermit Oy:n Lupapiste: Kun kriteerit ovat korkealla, käyttäjäkokemus ratkaisee
Lue lisää

Vesivek: Asiakaslehti on tehokas tapa tavoittaa oikeat ihmiset

Case

Vesivek: Asiakaslehti on tehokas tapa tavoittaa oikeat ihmiset
Lue lisää

Lakea: Monimuotoinen yhteistyö

Case

Lakea: Monimuotoinen yhteistyö
Lue lisää

Visit Tampere: Tehokasta kotimaanmatkailun markkinointia Tampereen tahtiin

Case

Visit Tampere: Tehokasta kotimaanmatkailun markkinointia Tampereen tahtiin
Lue lisää

FinDHC: Kun kaukolämpö sai kasvot

Case

FinDHC: Kun kaukolämpö sai kasvot
Lue lisää

Långvik: Wellness verkossa

Case

Långvik: Wellness verkossa
Lue lisää

Kaso-Ovi – Myyntiä ja tunnettuutta digimarkkinoinnilla

Case

Kaso-Ovi – Myyntiä ja tunnettuutta digimarkkinoinnilla
Lue lisää