Cloudpermit Oy:n Lupapiste-palvelua käyttää jo yli 70 % Suomen kunnista. Sen korkeat saavutettavuuskriteerit vaativat erityisen laadukasta ja monipuolista käyttöliittymämuotoilua.

Monitoimintoisen sovelluksen suunnittelun haasteena on pitää hyvin sisältörikkaat ruudut keveinä, ymmärrettävinä sekä saavutettavina.

Vuosien varrella Bermudan ja Cloudpermitin yhteistyö on pitänyt sisällään kaikenlaista brändin kehittämisestä web-suunnitteluun, mutta kumppanuuden keskiössä on aina ollut käytettävyyden sekä käyttäjäkokemuksen optimointi. Lähes kaikki suomalaiset rakennusalan ammattilaiset tuntevat varmasti Lupapiste-palvelun, mutta sen ohella Cloudpermitin omaa nimeä kantava palvelukokonaisuus on kasvanut vahvasti myös Pohjois-Amerikassa. Sähköinen lupapalveluosaaminen on siis suomalainen vientituote, ja Bermudalla on osana tiimiä sen käyttäjäkokemuksen kehittämisessä merkittävä rooli – visuaalisen design systemin rakentamisessa Cloudpermitin suunnittelijoiden ja ohjelmoijien tueksi.

UI ja UX yhdessä takaavat saavutettavuuden

Koska vertailukohteita rakennetun ympäristön sähköisiin lupapalveluihin ei ollut tarjolla, Cloudpermitin ja Lupapisteen kehitys on ollut vahvaa edelläkävijätyötä. Siksi myös Bermudan rooli on ollut erittäin vuorovaikutteinen. Läpileikkaavan suunnittelutyön lisäksi olemmekin toteuttaneet useita pioneeritason design-uudistuksia. Jatkuvasti kehittyvässä palvelussa kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten käyttöliittymän ja käyttäjäkokemuksen jalostaminen vaatii rohkeaa ideointia, luovaa heittäytymistä ja avointa keskustelua teknisen kehitystiimin kanssa.

Cloudpermitin oma framework luo tietyn viitekehyksen, jonka varassa voimme hyödyntää UX- ja UI-osaamistamme sekä luovuuttamme yksityiskohtien suunnittelussa. Vaikka näyttävyys on tärkeää, käytettävyyden ytimessä on kuitenkin ymmärrys siitä, mitä ratkaisut tarkoittavat käyttäjäkokemuksen näkökulmasta.

Sovellusta kehitettäessä visuaalinen suunnittelu kulminoituu design systemin rakentamiseen.

Julkisten palveluiden tiukat saavutettavuusvaatimukset nostavat Cloudpermitin käytettävyyskysymykset erityisasemaan. Kriteerit ohjaavat suunnittelua, ja Pohjois-Amerikan markkinoilla odotukset asiakas- ja käyttäjäkokemuksen suhteen ovat vielä korkeammalla. Ratkaisujen saavutettavuus ja toimintavarmuus onkin aina varmistettava viimeisintä piirtoa myöten, ja se vaikuttaa myös designiin. Palvelu sisältää hurjan määrän dataa, joka pitää esittää loogisessa muodossa, mutta kuitenkin siten, että käyttöliittymä on tyylikäs, brändin mukainen ja täyttää julkisen palvelun saavutettavuusvaatimukset.

AAA-tason saavutettavuuskritterien täyttäminen on keskeinen tekijä palvelua visualisoidessa.

Käytännössä korkeat vaatimukset tarkoittavat sitä, että turha kikkailu ei onnistu. Nykypäivän sivustoilla saavutettavuuden, käytettävyyden ja tyylikkyyden yhteensovittaminen on itsestäänselvää, mutta tässä projektissa se on viety äärimmilleen. Pelkän sähköisen palvelun tai yksittäisen verkkosivuston sijaan Bermudalla onkin keskitytty mahdollisimman korkeatasoisten digitaalisten käyttökokemusten luomiseen.

Monen rintaman yhteispeliä

Bermuda on ollut Cloudpermitin kokonaisvaltainen kehityskumppani. Emme ole keskittyneet vain tiettyihin osakokonaisuuksiin, vaan olemme kulkeneet mukana suunnittelemassa, kehittämässä ja toteuttamassa jatkuvasti parempia UI- ja UX-ratkaisuja. Pelkkä hienon dashboardin piirtäminen ei riitä, jos emme pääse kurkistamaan konepellin alle. Meidän täytyy ymmärtää, miten kokonaisuus toimii, ketä se palvelee ja miten sitä voidaan optimoida.

Visuaalisen suunnittelun tueksi rakensimme erillisen design system -kirjaston. Se tehostaa myös teknistä toteutusta, kun jokainen elementti ja tyylillinen yksityiskohta on määritelty yhteistyössä asiakkaan kanssa. Määrittely helpottaa myös ylläpitoa ja sitoo palvelukokonaisuuden tyylillisesti yhteen.

Esimerkkejä design systemissä määritellystä värimaailmasta.

Yhteinen kehitystyö on ollut todella aktiivista, ja yhteydenpito on tiivistä. Ohjelmistotalon sprinttimalli ja Bermudan projektilähtöinen työtapa on lopulta onnistuttu yhdistämään tehokkaasti. Palaverit, matalan kynnyksen viestintä, itsenäinen perehtyminen sekä proaktiivinen uusien ideoiden esiintuonti ovat tehneet työskentelystä suoraviivaista ja itseohjautuvaa. Avoimen keskustelun, ennakkoluulottoman asenteen sekä toimivien työtapojen ansiosta olemme onnistuneet kehittämään paitsi Cloudpermitin palveluita, myös omaa käyttöliittymämuotoilun prosessiamme.

Lue lisää asiakkaistamme

Lue yritysten kokemuksia Bermudasta ja tutustu tekemiimme projekteihin.

Brändi pukeutuu juhlaan

Case

Brändi pukeutuu juhlaan
Lue lisää

Finla Työterveys: 16 myyttiä työterveydestä

Case

Finla Työterveys: 16 myyttiä työterveydestä
Lue lisää

Oscar Software: Oscarin arvoinen brändiuudistus

Case

Oscar Software: Oscarin arvoinen brändiuudistus
Lue lisää

Extron: Muoviteollisuuden tulevaisuus tarvitsee Arkkitehteja

Case

Extron: Muoviteollisuuden tulevaisuus tarvitsee Arkkitehteja
Lue lisää

AGCO Power: Voimaa muutokseen

Case

AGCO Power: Voimaa muutokseen
Lue lisää

Paljon onnea 20-vuotias Kauppakeskus Arabia!

Case

Paljon onnea 20-vuotias Kauppakeskus Arabia!
Lue lisää

Vesivek: Asiakaslehti on tehokas tapa tavoittaa oikeat ihmiset

Case

Vesivek: Asiakaslehti on tehokas tapa tavoittaa oikeat ihmiset
Lue lisää

Lakea: Monimuotoinen yhteistyö

Case

Lakea: Monimuotoinen yhteistyö
Lue lisää

Visit Tampere: Tehokasta kotimaanmatkailun markkinointia Tampereen tahtiin

Case

Visit Tampere: Tehokasta kotimaanmatkailun markkinointia Tampereen tahtiin
Lue lisää

FinDHC: Kun kaukolämpö sai kasvot

Case

FinDHC: Kun kaukolämpö sai kasvot
Lue lisää

Långvik: Wellness verkossa

Case

Långvik: Wellness verkossa
Lue lisää

Kaso-Ovi – Myyntiä ja tunnettuutta digimarkkinoinnilla

Case

Kaso-Ovi – Myyntiä ja tunnettuutta digimarkkinoinnilla
Lue lisää