Yhteistyö on auttanut meitä merkittävästi Kaso-Oven brändin ja tunnettuuden kasvattamisessa. Bermuda on osoittanut yhteistyömme aikana, että he pystyvät tuottamaan ja toteuttamaan monipuolisesti markkinointia eri kanavissa. Heidän tiimi on aktiivinen ja heidän kanssa on helppo ja mukava tehdä töitä yhdessä. Tiimi on rakennettu siten, että kaikkiin osa-alueisiin löytyy erikoistunutta osaamista.

– Janne Haikonen, Myynti- ja markkinointijohtaja, Kaso Oy

Kun taloyhtiön ovisaneeraus on ajankohtainen, kannattaa kaksi asiaa ottaa huomioon: tärkeimmät ovelta vaadittavat ominaisuudet sekä oven tuottama arvo asukkaille. Jo lähemmäs 80 vuotta turva-alalla toiminut Kaso Oy irrotti omaksi segmentikseen markkinoiden edelläkävijätuotteen, turvaovet, joiden digimarkkinointia on tehty yhteistyössä Bermudan kanssa syksystä 2019 saakka.

Yhteistyö sai alkunsa Kaso-Ovien uusien verkkosivujen julkaisun jälkeen. Kaso kaipasi näkemystä erityisesti siihen, miten turvaovia voisi markkinoida verkossa. Tavoitteena oli tuoda Kaso-Ovi tutuksi oviremontista päättäville tai siihen vaikuttaville henkilöille sekä tulevaisuudessa myös yleisesti tunnetummaksi ovivaihtoehdoksi kerros- ja omakotitaloihin Suomessa.

Miten saada uutta, relevanttia yleisöä verkkosivustolle ja generoitua liidejä?

Työ aloitettiin määrittelemällä tarkemmin Kaso-Oven asiakaskohderyhmät ja erilaiset ostopolut, jonka jälkeen lähdimme luomaan digimarkkinointisuunnitelmaa. Segmentoinnin, ostopolun määrittämisen sekä muiden pohjatöiden perusteella teimme kanavavalinnat sekä sisältöstrategian, joita on testattu ja edelleen jatkokehitetty puolentoista vuoden ajan. Tiivistimme myös asiakkaille Kason tuoman lisäarvon kärkiviestiksi muotoon: Valitse tyylisi. Turva vakiona.

Lisäarvoksi ja liidien generoinniksi tuotimme Kasolle sivustolta ladattavan ”Onnistu oviremontissa” -oppaan. Jotta Kaso-Oven brändi-ilme vastaisi Kasoa itseään, järjestimme myös valokuvaukset oviremonttikohteessa. Valokuvia on hyödynnetty niin digi- ja printtimainoksissa, verkkosivustolla kuin videotuotannossakin.

Tärkein tavoite markkinoinnilla on tunnettuuden kasvu ja myynnin lisääminen

Kaso-Ovien osalta on huomioitava, ettei oviremonttia tehdä ihan joka vuosi. Tästä syystä on hienoa, että aktiivisella markkinoinnilla myyntityön rinnalla on ollut myös selkeä vaikutus kysynnän lisääntymiseen niin verkkosivujen lomakkeen kuin suorien tarjouspyyntöjen osalta. Myös kenttämyyjät kokevat myynnin helpottuneen jo nyt, sillä aktiivinen aihe- ja aluekohdennettu näkyminen verkkomedioissa some- ja hakukonemainonnan ohella on mahdollistanut mainoksille kuukausittain kymmeniä tuhansia näyttökertoja.

Jatkossa Kaso-Oven markkinointi laajenee vahvempaan tuotemarkkinointiin sisältömarkkinoinnin rinnalla, jossa isoa roolia näyttelevät muun muassa Youtube- ja Google Display -mainonta sekä sosiaalisen median aktiivisempi uudelleenmarkkinointi. Laadullistamme verkkosivukävijöitä edelleen ja kehitämme yhdessä verkkosivustoa vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeita ulkoasultaan ja käytettävyydeltään.

Kason ja Bermudan välinen yhteistyö on hieno esimerkki siitä, mitä myynnin ammattilaiset ja markkinointihenkilöstö voivat yhdessä saada aikaan. Ideointityöpajoissa ja kuukausittaisissa palavereissa vierailee tasaisin väliajoin henkilöstöä aina hallituksesta, toimitusjohtajasta ja viestinnän ammattilaisesta kenttämyyjään. Markkinoinnin tekemisen läpinäkyvyys mahdollistaa hullutkin ideat toteutusvaiheeseen saakka ja tekee yhteistyöstä tuloksellisuuden lisäksi ennen kaikkea hauskaa.

Digimarkkinoinnin avulla lisää tunnettuutta?

Lue lisää asiakkaistamme

Lue yritysten kokemuksia Bermudasta ja tutustu tekemiimme projekteihin.

Case
10.06.2022
Extron: Muoviteollisuuden tulevaisuus tarvitsee Arkkitehteja
Lue lisää
Case
04.05.2022
AGCO Power: Voimaa muutokseen
Lue lisää
Case
02.05.2022
Paljon onnea 20-vuotias Kauppakeskus Arabia!
Lue lisää
Case
13.04.2022
Cloudpermit Oy:n Lupapiste: Kun kriteerit ovat korkealla, käyttäjäkokemus ratkaisee
Lue lisää
Case
29.03.2022
Vesivek: Asiakaslehti on tehokas tapa tavoittaa oikeat ihmiset
Lue lisää
Case
02.02.2022
Lakea: Monimuotoinen yhteistyö
Lue lisää
Case
25.01.2022
Visit Tampere: Tehokasta kotimaanmatkailun markkinointia Tampereen tahtiin
Lue lisää
Case
09.11.2021
FinDHC: Kun kaukolämpö sai kasvot
Lue lisää
Case
21.05.2021
Långvik: Wellness verkossa
Lue lisää
Case
02.03.2021
Pintos: Brändinostetta uusilla kuvilla ja viesteillä
Lue lisää
Case
27.01.2021
Tampereen kaupunki: Tavara-aseman siirto
Lue lisää
Case
03.11.2020
Treon: Tuotevideot täyttämään puuttuva palanen IoT-firman viestintään
Lue lisää