Luettavissa 5 minuutissa

Mitä maksaa? Osa 2: Markkinointitoimistojen vertailu ja kilpailutus

Blogisarjan ensimmäisessä osassa kirjoitin, kuinka yrityksen tai organisaation tulisi ensin selvittää sisäinen tarve ja tahtotila ulkopuolisen markkinointikumppanin hankinnalle. Kun yhteinen sävel on löytynyt, seuraava askel on miettiä, millaista markkinointikumppania tarvitaan. 

Strategista vai taktista markkinointia?

Otsikon kysymys kannattaa nostaa pöydälle, kun etsitään uutta kumppania. Strategiajohtajamme Mika Kihlakaski tiivistää, miksi yritykset tarvitsevat sekä taktista että strategista suunnittelua:

”Taktinen markkinointi ilman strategiaa voi pahimmillaan olla roiskintaa ilman tarkoitusta. Strateginen markkinointi on osa liiketoimintastrategiaa ja yrityksen läpileikkaavaa liiketoiminnan kehittämistä – jota taktinenkin markkinointi parhaimmillaan toteuttaa.”

Strategista suunnittelua tarvitaan, jos on vaikeuksia määritellä esimerkiksi:

 • Mikä on tuotteen tai palvelun merkitys ja arvo asiakkaalle?
 • Miten kohderyhmät ovat määriteltävissä ja tavoitettavissa?
 • Kuinka jalostaa tai tuotteistaa ideat markkinoitavaan muotoon?
 • Kuinka uudistaa liiketoimintaa ja siihen liittyvää markkinointia esimerkiksi palvelumuotoilun tai brändityön kautta?
 • Kuinka suunnitella kilpailijoista erottautuva konsepti?
 • Mitkä ovat pitkän ja lyhyen tähtäimen myynti- ja markkinointisuunnitelmat?
 • Mitkä ovat oikeat markkinointi- ja myyntikanavat?

Taktista suunnittelua tarvitaan, kun strateginen pohjatyö on jo kunnossa. Yrityksellä on valmiina esimerkiksi:

 • Strategiaan liittyvät dokumentit, jotka on helppo välittää ja briiffata mainostoimistolle.
 • Markkinointisuunnitelma (esim. kampanja tai markkinoinnin vuosikello), johon tarvitaan käytännön toteuttajaa, kuten sisällöntuottajaa, valo-/videokuvaajaa, koodaria jne.
 • Graafinen ohjeisto ja muu materiaali, jonka pohjalta suunnittelijat osaavat tuottaa tarvitsemaasi materiaalia.

Jos yrityksestä löytyy strategista markkinointiosaamista, yhteistyö mainostoimiston kanssa voi olla hyvinkin käytännönläheistä tilaustyötä. Jos yrityksestä löytyy suunnittelu-/tuotanto-osaamista, voi strateginen kumppani olla paikallaan. Jos mainostoimistosta puolestaan ei löydy kokemusta sekä taktisesta että strategisesta markkinoinnista, mikään ei estä hankkimasta useampaa toimistoa kumppaniksi.

Parhaimmassa tapauksessa nämä eri toimistot istuvat myös saman pöydän ääreen suunnittelemaan kokonaiskuvaa ja sen operatiivista toteutusta.

Eli kerraten

Taktisen markkinoinnin toimenpiteet ovat pahimmillaan hukkaan heitetty sijoitus, mikäli keskitytään vain kanavaan (esimerkiksi some), formaattiin (video), tai muodolliseen pätevyyteen (ulkoasu).

Taktisen markkinoinnin itseisarvo on varsin rajallinen ja todellinen arvo muodostuu sen strategisesta arvosta. Sivustouudistus, WordPress-toteutus, somekampanja, videotuotanto, esitteiden suunnittelu ja toteutus, hakukonemarkkinointi, myyntipresentaation stilisointi, messuosaston suunnittelu… ellei suunnittelun lähtökohtana ole mietitty kohderyhmä ja brändiviestiä tukeva tai numeerinen tavoite (tai molemmat rinnakkain!), on suuri riski tehdä taktista markkinointia pelkästä ”tekemisen ilosta.”

Kuinka toimistoja löydetään?

Kun etsitään uutta toimistoa, metsästyksen toimintajärjestys voi olla esimerkiksi tämä:

 • Haku: Toimistojen nettisivujen ja somekanavien tutkiskelu. Miltä referenssit vaikuttavat, ja millaisia palveluja tarjotaan? Halutaanko toimisto maantieteellisesti läheltä?
 • Suosittelut: Kysy suosituksia alan ihmisiltä tai vertailtavien toimistojen referenssiasiakkailta. Tiedustele suoraan sellaisista firmoista, joiden markkinoinnille voit nostaa hattua.
 • Lähestyminen: Karsinnan jälkeen voi lähestyä esim. paria toimistoa sekä puhelimitse että kirjallisen toimeksiannon kautta.

Toimeksiannon tai tarjouspyynnön suunnittelu

Lähestytpä sitten nykyistä tai uutta markkinointitoimistoa, toimeksiannon voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti – molempi parempi. Jos haet pitkäaikaista kumppania, suosittelen käymään toimeksiannon läpi kasvokkain, koska henkilökemiatkin vaikuttavat ”sen oikean” löytämiseen. Mainostajien Liitto ja MTL ovat koonneet brief-pohjat, joihin on listattu toimeksiantoon suositeltavat kohdat. Niistä erittelin vielä seuraavat jaottelut:

Pakolliset tiedot

 • Taustatiedot: Miksi toimeksianto tehdään? Yrityksen, tuotteen tai palvelun taustatiedot.
 • Tavoitteet: Se tärkein! Millainen ongelma halutaan ratkaista? Kuinka markkinoinnin tavoitteita voidaan mitata yrityksesi toimesta?
 • Aikataulu: Tarjousrumban aikataulut. Sekä toimiston että yrityksen aikataulut ja henkilöresurssit sitoutua yhteistyöhön.

Strategiset tiedot (jos sellaiset on jo saatavilla)

 • Kohderyhmä
 • Positiointi / kilpailutilanne
 • Yrityksen pääväittämä (kärkiviesti) / kilpailuetu
 • Haluttu vaikutus kohderyhmässä

Suositeltava tieto

 • Budjetti: Tästä vaietaan tarjouskeskustelujen aikana yllättävän usein – ainakin Suomessa? Väitän, että jos markkinointibudjetti on tiedossa, se helpottaa kaikkien osapuolten elämää merkittävästi, ja vähentää väärinkäsityksiä yhteistyön aikana sekä loppulaskussa. Jos ei ole tietoa tarkasta budjetista, skaalattu arviokin riittää. Jos on hankaluuksia arvioida, mitä markkinointipalvelut maksavat, selvitä asia toimistolta ennen kuin muodostat markkinointibudjetin.
 • Ideointi ennen sopimuksen tekoa: Mitä strategisempi tai luovempi toimeksianto, sitä luultavimmin toimisto tekee vastabriefin tai jonkinlaisen ehdotuksen – etenkin jos sellaista pyydetään tarjouksen yhteydessä. Mahdollisen tehtävän olisi hyvä olla kaikille kilpailutettaville toimistoille sama, jotta tulosten vertailu olisi helpompaa. Jos et maksa ideointityöskentelystä tarjousvaiheessa, toimeksiannon olisi hyvä olla suht nopeasti ja helposti toteutettavissa, kuten parin lauseen idea ja siihen liittyvä moodboard. Jos kyseessä on hyvin taktinen toimeksianto, voit pyytää suunnittelijan olemassaolevia referenssejä, jotta näet millaista kädenjälkeä on luvassa.

Tapaamiset toimistojen kanssa

Mitä pidempiaikaista kumppania etsitään, sitä tärkeämpää on, että lopulliset päättäjät / rahakirstun vartijat osallistuvat alkutapaamisiin toimistojen kanssa. Tällöin esimerkiksi markkinointipäällikön ei tarvitse välittää toimiston ehdotuksia uudelleen päättäjille.

Jotta pääset jonkinlaiseen selvyyteen toimistojen hintaeroista, suosittelen kysymään:

 • Millainen on toimiston työskentelytapa / suunnitteluprosessi?
 • Millaiset ovat prosessiin liittyvät kommunikaatiotavat ja työkalut?
 • Arvioitu tapaamisten määrä, vedoskierrosten määrä?
 • Mitä kuuluu hintaan ja mitä ei (painokustannukset, mediabudjetti, projektinhallinta jne.)?
 • Kuinka laaja on toimiston osaaminen, ja mitä puolestaan tilataan muilta kumppaneilta?

Jos annat taktisen toimeksiannon valmiilla sisällöillä, voi riittää, että lähtetät materiaalit ja ohjeet sähköpostitse ja saat valmiin tuotoksen suunnittelijalta, joka voi hoitaa kaiken jopa yksin. Strategisempi suunnittelu vaatii yleensä suurempaa henkilöresursointia, jos pidetään esimerkiksi työpajoja, joihin osallistuu sekä yrityksen että toimiston koko tiimi.


I have a dream: Unelmoin, että jonain päivänä yritykset pitäisivät markkinointibudjetin suunnittelua itsestäänselvänä, ja että se jaetaan myös toimistolle tai jopa suunnitellaan toimiston kanssa yhteistyössä. Näin toimisto osaa ehdottaa realistisia ratkaisuja arvailujen sijaan. Jos tarjouksen pyytäjä olettaa, että toimisto kynii koko budjetin, ollaan jo retuperällä kumppanuudessa, jonka tulisi perustua molemminpuoliseen luottamukseen.

Seuraavassa osassa perehdyn toimiston ja yrityksen väliseen yhteistyöhön ja yllättävien kustannusten ennaltaehkäisyyn.

Jaa tämä rahakirstun vartijoille sekä budjettivastaaville tästä:

Viimeisimmät artikkelit

Blogi
19.10.2020
Käytettävyyttä käyttäjän ehdoilla
Lue lisää
Case
13.10.2020
Visiot todeksi videolla
Lue lisää
Case
05.10.2020
Mahdoton mahdolliseksi: Kreaten brändin kirkastus oli rosoinen ja rouhea
Lue lisää
Case
28.09.2020
Haarla: Raaka osaaminen on parhaimmillaan taidetta
Lue lisää
Blogi
17.09.2020
10 vuotta eikä ilman suota
Lue lisää
Case
10.08.2020
Kauppakeskukset Arabia ja Duo: brändiuudistus
Lue lisää
Case
30.06.2020
Iloa ja eteenpäin vievää voimaa sivustolle
Lue lisää
Blogi
16.06.2020
Mahdollisuuksia aukeaa, kun kilpailijat vetävät käsijarrusta – Bermudan Koronan aika -kysely
Lue lisää
Blogi
26.05.2020
Markkinointitoimisto Bermuda saapui länsirannikolle
Lue lisää
Case
25.05.2020
Sisäilmalähetti: ”Stop kurnutukselle!” – Palvelun lanseeraus tarinallistamisen keinoin
Lue lisää
Case
13.05.2020
Fortum: Teollisuuden digimurroksen vauhdittajat
Lue lisää
Blogi
12.05.2020
Videomainonta digimarkkinoinnin ehdoin
Lue lisää
Blogi
04.05.2020
Youtube – maailman suurin kalmisto
Lue lisää
Blogi
29.04.2020
Vinkkejä poikkeusajan yritysviestintään
Lue lisää
Webcast
22.04.2020
Kaappaa huomio videolla -maksuton webinaari 19.5. klo 11-12
Lue lisää
Case
07.04.2020
Olkoon Voimia kanssasi – Bermuda elävöitti Pirkanmaan Voimian strategian
Lue lisää
Blogi
17.03.2020
Koronasta jälleenrakennukseen
Lue lisää
Uutiset
16.03.2020
Kymmenen vuotta täyttävä Markkinointitoimisto Bermuda vahvistaa hallitustaan ja etsii tulevaisuutta juuriltaan
Lue lisää
Case
10.03.2020
Finla Työterveys Oy: Avajaiskampanja
Lue lisää
Ihmiset
09.03.2020
Paavo Tuomensalo-Porkka
Lue lisää
Blogi
04.03.2020
Design-mysteeri: brändikuvittaminen
Lue lisää
Case
27.02.2020
Wirepas uskaltaa uudistaa
Lue lisää
Ihmiset
21.02.2020
Ville ”Ykä” Yrjölä
Lue lisää
Ihmiset
20.02.2020
Jatta Miettinen
Lue lisää
Blogi
22.01.2020
Erityisesti B2B-asiakaskokemus on tunnetta
Lue lisää
Blogi
20.01.2020
Muutos pelottaa ja jännittää
Lue lisää
Uutiset
17.01.2020
Jotakin vanhaa, paljon uutta – Sini Norta auttaa Bermudaa löytämään juurensa ketterillä keinoilla
Lue lisää
Webcast
08.01.2020
Asiakaskokemus – tekoja vai tunnetta?
Lue lisää
Blogi
20.12.2019
Markkinointitoimiston megatrendit 2019
Lue lisää
Ihmiset
13.12.2019
Oona Kujala – kolme sanaa, joihin voit luottaa
Lue lisää
Blogi
27.11.2019
Onnistuneen B2B-tuotelanseerauksen kaava, osa 2/2
Lue lisää
Ihmiset
21.11.2019
Marko Vilkman
Lue lisää
Blogi
31.10.2019
Keskimäärin lähes normaali – tasapainoilua luovuuden ytimessä
Lue lisää
Case
30.10.2019
Murskaavaa ylivoimaa: Metson MX-tuotesarjan julkaisussa perhe on paras
Lue lisää
Blogi
29.10.2019
B2B-tuotteen anatomia – kaikki kunnossa lanseeraukseen?
Lue lisää
Webcast
16.10.2019
Oletko tuotelanseerauksien Shakespeare?
Lue lisää
Uutiset
11.10.2019
Tommi Salonen osaksi Bermudan hallitusta – tavoitteena haastaa ja tuoda esille uudenlaisia ratkaisuja
Lue lisää
Uutiset
09.10.2019
Miljoonan kerätyn euron rajapyykki rikottu – Taysin uusi lastensairaala on saanut ensimmäiset potilaansa
Lue lisää
Case
01.10.2019
Bronto Skylift – korkeuksiin kurottamista
Lue lisää
Blogi
25.09.2019
Kolmen vuoden matka lastenklinikan tukena
Lue lisää
Blogi
21.08.2019
Harjoittelu Bermudalla – Graafinen suunnittelu 101
Lue lisää
Uutiset
14.08.2019
OpenStudios 23.8. – Avoimet ovet Bermudalla
Lue lisää
Case
18.06.2019
METSO: Launch & Crush! Globaalin teknologiayrityksen uudet tuotteet ja uudet tarinat
Lue lisää
Blogi
11.06.2019
The ABC of planning when entering new markets
Lue lisää
Case
05.06.2019
Andritz Hydro: myyntimateriaalit kotimaan markkinoille
Lue lisää
Case
27.05.2019
Finla Oy: Verkkosivusto ja tunnettuuden kasvattamista
Lue lisää
Webcast
15.05.2019
Kansainvälistyminen kiikarissa?
Lue lisää
Ihmiset
15.04.2019
Rebekka Orbinski
Lue lisää
Blogi
25.03.2019
Tehoa markkinointiin ulkoistamalla
Lue lisää
Blogi
18.03.2019
Ostohousut jalassa – mutta kenestä on SEO-kumppaniksi?
Lue lisää
Blogi
14.03.2019
Pohjoismainen WordCamp
Lue lisää
Ihmiset
06.03.2019
Tuire Hanninen
Lue lisää
Case
22.02.2019
Sisäilmalähetti: Tilankäyttäjiä suojaamassa
Lue lisää
Blogi
24.01.2019
Näin teet sen fiksusti – 4 tapaa kirjoittaa parempaa markkinointia, osa 2/2
Lue lisää
Blogi
17.01.2019
Kyllä, yrityksesi tekee sen väärin – 5 yleisintä virhettä markkinointiteksteissä, osa 1/2
Lue lisää
Blogi
08.01.2019
Tarvitseeko B2B-yritys hakukoneoptimointia?
Lue lisää
Blogi
12.12.2018
Mitä Marketing Business Battle opetti markkinoinnin ammattilaiselle?
Lue lisää
Blogi
27.11.2018
Hakukone­optimointi – Mitä ja miksi?
Lue lisää
Blogi
15.11.2018
Business 2 business. Past 2 future.
Lue lisää
Blogi
13.11.2018
Työnantaja­mielikuva perse edellä puuhun
Lue lisää
Case
30.10.2018
Nokian Raskaat Renkaat & Valtra: Snowrace ja suomalainen kylähulluus
Lue lisää
Blogi
22.10.2018
Keskusteleeko sivustosi käyttäjän kanssa?
Lue lisää
Case
04.10.2018
Husky Intelligence: kansainvälistä brändinostetta
Lue lisää
Ihmiset
04.10.2018
Petteri Laakso
Lue lisää
Blogi
22.09.2018
Mitä maksaa? Osa 4 : Nopea ja hidas markkinointidata
Lue lisää
Ihmiset
14.09.2018
Heidi Wikholm
Lue lisää
Case
10.09.2018
Tays tukisäätiö: Lahjoitussivustolla arvostetaan elämää
Lue lisää
Ihmiset
09.09.2018
Joona Valkeala
Lue lisää
Blogi
04.09.2018
Taysin uudelle lastensairaalalle kerätty jo yli puoli miljoonaa euroa
Lue lisää
Case
29.08.2018
TeacherGaming: Visuaalista identiteettiä etsimässä
Lue lisää
Blogi
21.08.2018
Lastensairaala-golf jo toistamiseen Tampereella
Lue lisää
Blogi
06.08.2018
Markkinointityö yläkoululaisen näkökulmasta
Lue lisää
Blogi
13.06.2018
Mitä maksaa? Osa 3: Lisäkustannusten ennaltaehkäisy
Lue lisää
Case
01.06.2018
Injeq: Mullistavalla älyneulalla maailmalle
Lue lisää
Blogi
23.05.2018
B2B-myyntimiehen taivas ja helvetti
Lue lisää
Uutiset
14.05.2018
GDPR ja nettisivustosi
Lue lisää
Blogi
24.03.2018
Behind the Scenes – Bermudan logo
Lue lisää
Blogi
14.03.2018
Mitä maksaa? Osa 1: Tarve ja tahto
Lue lisää
Case
09.02.2018
Pirte: Mitattavaa työhyvinvointia
Lue lisää
Ihmiset
29.01.2018
Tiia Heikkinen
Lue lisää
Blogi
26.01.2018
Luovuus on yliarvostettua?
Lue lisää
Blogi
28.12.2017
Miksi sivustosi ei ole koskaan valmis
Lue lisää
Case
21.12.2017
Javasko: Vastuullisen koneenrakentajan uusi ilme
Lue lisää
Blogi
05.12.2017
Normaalista poikkeavat ideatkaan eivät erotu ilman veroistansa tarinaa
Lue lisää
Blogi
23.11.2017
Kasvuyritykset, Slush ja erottautuminen. Ei niin simppeli juttu.
Lue lisää
Blogi
22.11.2017
Uusi saitti, miten niitä oikein tehdään?
Lue lisää
Blogi
28.09.2017
Somemanagerin kolme kirousta
Lue lisää
Uutiset
20.09.2017
Turpaan vaan! Business Battle pe 13.10.
Lue lisää
Ihmiset
19.09.2017
Anu Mäki
Lue lisää
Blogi
15.09.2017
Miten mainostoimistossa ideoidaan?
Lue lisää
Ihmiset
02.09.2017
Toimistokana
Lue lisää
Uutiset
01.09.2017
TTY:n tuore brändijohtaja katsoo Bermudaa asiakkaan silmin
Lue lisää
Uutiset
17.08.2017
Avoimet ovet Bermudassa 30.8.
Lue lisää
Rekry
16.08.2017
Miksi ja miten hakea Bermudalle töihin?
Lue lisää
Case
03.08.2017
Cargotec Kalmar: Huipputeknologiasta selkeästi
Lue lisää
Ihmiset
31.07.2017
Anne Niemi
Lue lisää
Ihmiset
31.07.2017
Jimi Heitto
Lue lisää
Ihmiset
31.07.2017
Matti Tanskanen
Lue lisää
Case
28.07.2017
Edupoli: verkkovertailun voittaja
Lue lisää
Blogi
06.07.2017
Aatteleppa omalle kohalles – viisi vinkkiä arkipäivän empatiaan
Lue lisää
Blogi
16.06.2017
Trubaduurin henkisiä työkaluja toimistokäyttöön. Ehkä.
Lue lisää
Case
08.06.2017
Telatek Service: heittäydy tarinoiden vietäväksi
Lue lisää
Uutiset
05.06.2017
Bermudalaisten lounasmatka 5.–16.6.
Lue lisää
Uutiset
26.05.2017
TTY:n brändijohtaja katsoo Bermudaa asiakkaan silmin
Lue lisää
Ihmiset
20.05.2017
Jarkko Caven
Lue lisää
Uutiset
08.05.2017
Berjantai 19.5. – tiedonjanon sammutusta ja muutenkin
Lue lisää
Ihmiset
14.04.2017
Katja Uvarova
Lue lisää
Case
27.02.2017
Visura: perheyrityksen uudet kasvot verkossa
Lue lisää
Blogi
07.02.2017
Miksi sivustosi repsottaa?
Lue lisää
Ihmiset
25.01.2017
Timo Tuomola
Lue lisää
Case
17.01.2017
Nordic Caraway: maailman suurimman uusi ilme
Lue lisää
Case
22.12.2016
Kuninkaankulma: Ruokakaupan markkinointia ilman tarjouksia
Lue lisää
Ihmiset
20.12.2016
Sami Partanen
Lue lisää
Blogi
15.12.2016
Bermudalaiset hyvänteossa. Vielä ehdit sinäkin mukaan!
Lue lisää
Uutiset
08.12.2016
Bermuda ja Tampereen Lastenklinikan Tuki Ry haluavat joululahjasi!
Lue lisää
Uutiset
06.12.2016
Bermuda ja Pirkanmaan rakentaja Visura Oy yhteistyöhön
Lue lisää
Blogi
02.12.2016
Asiakas on aina oikeassa
Lue lisää
Ihmiset
23.11.2016
Maiju Ylikoski
Lue lisää
Ihmiset
09.11.2016
Tommi Sani
Lue lisää
Ihmiset
09.11.2016
Ukko Järvinen
Lue lisää
Blogi
09.11.2016
Miksi muutosjohtaminen epäonnistuu aina – tai ainakin melkein aina?
Lue lisää
Uutiset
04.11.2016
Kaksi uutta tekijää, monta uutta tarinaa
Lue lisää
Case
26.10.2016
Ultimes Business Garden: Lippulaivalle sivusto
Lue lisää
Ihmiset
25.10.2016
Timo Harju
Lue lisää
Uutiset
04.10.2016
Tiedämme, mitä teit viime kesänä 27.10.2016
Lue lisää
Ihmiset
03.10.2016
Heikki Hujala
Lue lisää
Case
07.09.2016
Vilkas: kampanjoita verkkokauppojen verkkokaupalle
Lue lisää
Uutiset
10.08.2016
Bermudan ja Inspiration aamiaistilaisuus tarjoaa lihaa asiakasdatan ympärille
Lue lisää
Blogi
09.08.2016
Data on hyvä renki, mutta huono isäntä
Lue lisää
Uutiset
07.08.2016
Open Studios 1.9.2016
Lue lisää
Blogi
09.06.2016
Tunne * Järki * Asenne = X
Lue lisää
Case
06.06.2016
Orbis: tuotekauppiaasta ratkaisevaksi kumppaniksi
Lue lisää
Case
17.05.2016
VAAO: Yksi sivusto – tuhansia käyttäjiä
Lue lisää
Blogi
12.05.2016
Työnäytepalvelu – ilmaisen työvoiman loputon lähde?
Lue lisää
Uutiset
26.04.2016
Kaikki tiet vievät Bermudaan – Maiju ja Katja esittäytyvät
Lue lisää
Blogi
13.04.2016
Huominen on tänään
Lue lisää
Blogi
06.04.2016
Saako mainostoimiston kuriin silittelemällä vai olemalla bitch?
Lue lisää
Blogi
01.04.2016
Häiritsevä totuus mainostekstien takana
Lue lisää
Ihmiset
23.03.2016
Mika Kihlakaski
Lue lisää
Blogi
09.03.2016
Revi meistä kaikki irti!
Lue lisää
Ihmiset
26.02.2016
Jon Judén
Lue lisää
Blogi
24.02.2016
Tiesitkö: päättäjäkin on ihminen
Lue lisää
Blogi
12.02.2016
Juuri oikeanlaista kemiaa
Lue lisää
Uutiset
10.02.2016
Suutarin lapselle uusi sivusto, video ja lehti
Lue lisää
Uutiset
03.02.2016
Know-hau tuli Bermudalle
Lue lisää
Case
03.02.2016
Hella: Bermuda toi valoa sisävalaisinbrändiin
Lue lisää
Case
03.02.2016
Skanska Luminary: Brändi ensin, monttu sitten
Lue lisää
Case
03.02.2016
Savox: Kypärä tulevaisuuden taistelijalle
Lue lisää
Case
03.02.2016
ISS-palvelut: Duunihoroskooppi
Lue lisää
Uutiset
29.10.2015
Karut naapurit vievät Tommin työt
Lue lisää
Blogi
26.10.2015
Videon keittiötesti
Lue lisää
Blogi
04.08.2015
Hirvittävä tunnustus
Lue lisää
Blogi
29.04.2015
Selaushistoria ja markkinoinnin automaatio
Lue lisää
Uutiset
19.03.2015
Ex nihilo nihil – Käyttäjäkokemuksia tyhjästä?
Lue lisää
Uutiset
10.03.2015
Wirepas rikkoi maailmanennätyksen
Lue lisää
Blogi
01.12.2014
Rakkaudesta tarinoihin
Lue lisää
Blogi
11.11.2014
Hypen lapset
Lue lisää
Blogi
30.10.2014
Videoproduktio, tarina ja herpes
Lue lisää
Blogi
16.10.2014
Torilla tavataan!
Lue lisää
Uutiset
08.10.2014
”No saitteko tästä mitään tolkkua?”
Lue lisää
Blogi
26.09.2014
Näkyvyys nolla, tuuli itäkaakosta…
Lue lisää
Blogi
22.09.2014
Tuntemattomia kaveripyyntöjä Facebookissa
Lue lisää
Blogi
03.09.2014
Suutareista, lapsista ja kengistä
Lue lisää