”On tärkeää että yhteistyökumppani ymmärtää, mistä liiketoiminnassamme ja arvoissamme on kysymys. Bermudan kanssa yhteistyö on jatkunut jo vuosia, joten oli helppo lähteä suunnittelemaan hieman erilaista lähestymistapaa, kun peruslähtökohdat ovat kunnossa. Yhteinen ideointi, ammattilaisten näkemykset, visuaalinen toteutus sekä syntyneen kokonaisuuden koordinointi ja seuranta olivat meille todella tärkeitä asioita.”

Maria Eskelinen, Palvelukokemuksen johtaja, Sisäilmalähetti

Julkisten tilojen väliaikaisesta suojaamispalvelustaan tunnettu Sisäilmalähetti Oy toi loppusyksystä 2019 markkinoille uuden palvelukonseptin, sisäolosuhteiden seurantapalvelun. Tällä palvelulla julkisten kiinteistöjen kuten useiden koulujen, sairaaloiden ja vaikkapa toimistojen sisäilman laatua voidaan mitata kootusti ja reaaliaikaisesti sensoreiden avulla. Uudella tuotteella Sisäilmalähetti laajentaa tarjoomaansa nousten entistäkin kattavammaksi sisäilma-alan palveluntuottajaksi.

Vaikka seurantapalvelu oli saatavilla jo vuoden 2019 puolella, varsinainen lanseerauskampanja haluttiin toteuttaa alkuvuodesta 2020. Kampanjan myötä haluttiin myös viestinnällinen teema kuluvalle vuodelle – konsepti, joka toimisi keväästä syksyyn. Tuumasta toimeen!

Kampanjakokonaisuus – ja se sammakko

Käynnistimme lanseerauskampanjan suunnittelun yhdessä Sisäilmalähetin kanssa lokakuussa 2019. Tavoitteeksi kampanjalle asetimme tavoittamisen ja kiinnostuksen herättämisen valitussa kohderyhmässä luomalla jotain uutta ja erilaista. Nojasimme tarinan Sisäilmalähetin arvoihin ja kantavaan viestinnälliseen teemaan – oikeaan ja luotettavaan tietoon sekä yhteisymmärryksen löytämiseen. Kampanjan keskeiseksi ikoniksi nousi sammakko, joka on Sisäilmalähetin fani: sammakko on kyllästynyt turhaan sisäilmaan liittyvään kurnutukseen ja haluaakin nyt viisastuneena innostaa muitakin vertaisiaan liittymään joukkoonsa.

”Sisäilmasta kurnuttamisen aika on ohitse! Sisäilmasta käytävään keskusteluun liittyy paljon tunteita ja valitettavan paljon harhaluuloja.


Missionamme on pysäyttää turha kurnuttaminen ja tuoda tilalle aitoa keskustelua. Haluamme tuoda ymmärrystä tilojen luonteesta, auttaa tilankäyttäjien suojaamisessa ja tarjota vuorovaikutteisia viestinnän ratkaisuja. ”

Kampanjan tärkeimmät kiintopisteet olivat messutapahtumat: Sairaalatekniikan päivät sekä Sisäilmastoseminaari. Koska myynti painottuu edelleen pitkälti kasvokkain tapahtuvaan henkilökohtaiseen myyntityöhön, halusimme panostaa erityisesti messuihin. Messuosallistumisen tueksi loimme myös kohdennetun digikampanjan, joka tavoitti ja muistutti potentiaalista ostokohderyhmää kurnutusteemasta myös verkossa messuja ennen, niiden aikana sekä niiden jälkeen.

Kampanjan teemaan sidottujen sisältöjen lisäksi lanseeraukseen kuului myös tuote-esittelyvideo, blogiartikkeli, advertoriaali sekä bannerimainontaa alan uutiskirjeessä. Kampanjan aktiivinen osuus oli kestoltaan noin kaksi kuukautta.

Messuosasto huomion herättäjäksi

Tavoitteeksi asetimme, että messuosasto erottuisi massasta, herättäisi kiinnostuksen ja jättäisi muistijäljen. Alan messut noudattelevat pitkälti tuttua asiallista linjaa, joten halusimme tehdä selkeästi jotain siitä poikkeavaa.

Olimme yhtä mieltä siitä, että osastolle tarvitaan jokin osallistava vetonaula. Päätimme sivuuttaa perinteiset arvonnat ja valitsimme osallistavaksi elementiksi unohdetun klassikon, onnenpyörän – joskin tässä tapauksessa pyörä kantoi nimeä ”kurnutuskierre” ja onnistuneesta pyörityksestä palkinnoksi sai suklaasammakoita. Kurnutuskierteen houkuttelevuus ylitti odotuksemme ja välillä osastolle syntyi jopa jonoa. Keskustelunavaus oli helppoa ja mutkatonta, sillä kurnutusaiheet olivat onnenpyörässä myös esillä.

Osastolle huomiota herättävänä elementtinä toimme kampanjan ikonin eli fani-sammakon ihmisen korkuisena versiona. Sammakkoteema ja kurnutukset toistuivat myös messuseinässä.

Digikampanja viestin levittämiseen ja muistijäljen tueksi

Lanseerauksen digiosuus muodostui LinkedInissä ja Facebookissa toteutetusta videomainonnasta. Seitsemän videon sarja pyöri yhteensä seitsemän viikon ajan esitellen joka viikko uuden sisäilmaan liittyvän yleisen harha- tai ennakkoluulon eli kurnutuksen sekä sille tutkittuun tietoon perustuvan vastineen. Näiden kurnutusten kautta halusimme puhutella kiinteistöjen sisäilma-asioista päättäviä henkilöitä, kuin myös sisäilma-alalla toimivia kollegoita. Halusimme saada heidät huomaamaan, miten monta yleistä virheellistä olettamusta voidaankaan kumota tarkan seurannan avulla.

Somekampanjan tueksi sivustolle tehtiin laskeutumissivu, jonne kiinnostuneet ohjattiin lukemaan lisää kurnutuksista sekä tutustumaan lanseerattavaan palveluun.

Miten onnistuimme?

Kohdennetulla digikampanjalla oli lähes 70 000 näyttökertaa tarkasti rajatussa kohderyhmässä. Mainoskampanjan aikana verkkosivuston kävijämäärä tuplaantui ja pysyi tasaisena koko kampanjan ajan. Myös sivustolla olevan liidibotin aktiivisuus nousi. (Tiedot: Google Analytics, Facebook Business Manager ja Linkedin Campaign Manager)

Messuosastolla käytiin useita mielenkiintoisia keskusteluita ja useat niistä johtivat myös jatkokeskusteluiden sopimiseen. Vaikka lanseerattavan palvelun luonteesta johtuen myyntiprosessit ja -syklit ovat pitkiä, jo useampi kauppa on sovittu ennätysvauhdilla, mikä kertoo myös lanseeratun palvelun ajankohtaisuudesta.

Tulokset olivat todella innostavia, asiakkaiden lisäksi sammakko herätti innostusta myös talon sisällä. Nyt ei tarvinnut kurnuttaa, kampanjasta saatiin paljon myös selkeää dataa, joka toimii hyvänä pohjana seuraavan kampanjan suunnittelulle.”

– Maria Eskelinen, Sisäilmalähetti

Miksi tarinallistaa?

Helposti ajattelemme, että suorin tapa ostajan sydämeen on mennä faktojen kautta – parempaa lopputulosta, tehokkaampaa dataa tai enemmän saavutuksia. Helposti unohdamme, että lopulta ostopäättäjäkin on ”vain ihminen” ja kiinnostuksen herättämiseen pätee samat keinot kuin kuluttajamarkkinoinnissa – tunteen luominen. Myös työelämässä ja siihen liittyvissä päätöksissä tunteet vaikuttavat ostopäätökseen hyvinkin vahvasti. Haluamme sitoutua palveluntarjoajaan, joka herättää meissä positiivisia tunteita vaikka markkinoilla olisi saatavilla myös muita sopivia ratkaisuja.

Myös B2B-markkinoilla tarinankerronnalle on ehdottomasti paikkansa. Se luo mahdollisuuden kertoa yrityksen arvoista ja osoittaa esimerkiksi leikkisyyttä ja huumoria, johon on helppo tarttua. Kaiken keskiössä on kuitenkin tuote, mutta siihen mitä ja miten siitä kerrotaan, on tuhansia eri tapoja.

Lue lisää asiakkaistamme

Lue yritysten kokemuksia Bermudasta ja tutustu tekemiimme projekteihin.

Brändi pukeutuu juhlaan

Case

Brändi pukeutuu juhlaan
Lue lisää

Finla Työterveys: 16 myyttiä työterveydestä

Case

Finla Työterveys: 16 myyttiä työterveydestä
Lue lisää

Oscar Software: Oscarin arvoinen brändiuudistus

Case

Oscar Software: Oscarin arvoinen brändiuudistus
Lue lisää

Extron: Muoviteollisuuden tulevaisuus tarvitsee Arkkitehteja

Case

Extron: Muoviteollisuuden tulevaisuus tarvitsee Arkkitehteja
Lue lisää

AGCO Power: Voimaa muutokseen

Case

AGCO Power: Voimaa muutokseen
Lue lisää

Paljon onnea 20-vuotias Kauppakeskus Arabia!

Case

Paljon onnea 20-vuotias Kauppakeskus Arabia!
Lue lisää

Cloudpermit Oy:n Lupapiste: Kun kriteerit ovat korkealla, käyttäjäkokemus ratkaisee

Case

Cloudpermit Oy:n Lupapiste: Kun kriteerit ovat korkealla, käyttäjäkokemus ratkaisee
Lue lisää

Vesivek: Asiakaslehti on tehokas tapa tavoittaa oikeat ihmiset

Case

Vesivek: Asiakaslehti on tehokas tapa tavoittaa oikeat ihmiset
Lue lisää

Lakea: Monimuotoinen yhteistyö

Case

Lakea: Monimuotoinen yhteistyö
Lue lisää

Visit Tampere: Tehokasta kotimaanmatkailun markkinointia Tampereen tahtiin

Case

Visit Tampere: Tehokasta kotimaanmatkailun markkinointia Tampereen tahtiin
Lue lisää

FinDHC: Kun kaukolämpö sai kasvot

Case

FinDHC: Kun kaukolämpö sai kasvot
Lue lisää

Långvik: Wellness verkossa

Case

Långvik: Wellness verkossa
Lue lisää