”On tärkeää että yhteistyökumppani ymmärtää, mistä liiketoiminnassamme ja arvoissamme on kysymys. Bermudan kanssa yhteistyö on jatkunut jo vuosia, joten oli helppo lähteä suunnittelemaan hieman erilaista lähestymistapaa, kun peruslähtökohdat ovat kunnossa. Yhteinen ideointi, ammattilaisten näkemykset, visuaalinen toteutus sekä syntyneen kokonaisuuden koordinointi ja seuranta olivat meille todella tärkeitä asioita.”

Maria Eskelinen, Palvelukokemuksen johtaja, Sisäilmalähetti

Julkisten tilojen väliaikaisesta suojaamispalvelustaan tunnettu Sisäilmalähetti Oy toi loppusyksystä 2019 markkinoille uuden palvelukonseptin, sisäolosuhteiden seurantapalvelun. Tällä palvelulla julkisten kiinteistöjen kuten useiden koulujen, sairaaloiden ja vaikkapa toimistojen sisäilman laatua voidaan mitata kootusti ja reaaliaikaisesti sensoreiden avulla. Uudella tuotteella Sisäilmalähetti laajentaa tarjoomaansa nousten entistäkin kattavammaksi sisäilma-alan palveluntuottajaksi.

Vaikka seurantapalvelu oli saatavilla jo vuoden 2019 puolella, varsinainen lanseerauskampanja haluttiin toteuttaa alkuvuodesta 2020. Kampanjan myötä haluttiin myös viestinnällinen teema kuluvalle vuodelle – konsepti, joka toimisi keväästä syksyyn. Tuumasta toimeen!

Kampanjakokonaisuus – ja se sammakko

Käynnistimme lanseerauskampanjan suunnittelun yhdessä Sisäilmalähetin kanssa lokakuussa 2019. Tavoitteeksi kampanjalle asetimme tavoittamisen ja kiinnostuksen herättämisen valitussa kohderyhmässä luomalla jotain uutta ja erilaista. Nojasimme tarinan Sisäilmalähetin arvoihin ja kantavaan viestinnälliseen teemaan – oikeaan ja luotettavaan tietoon sekä yhteisymmärryksen löytämiseen. Kampanjan keskeiseksi ikoniksi nousi sammakko, joka on Sisäilmalähetin fani: sammakko on kyllästynyt turhaan sisäilmaan liittyvään kurnutukseen ja haluaakin nyt viisastuneena innostaa muitakin vertaisiaan liittymään joukkoonsa.

”Sisäilmasta kurnuttamisen aika on ohitse! Sisäilmasta käytävään keskusteluun liittyy paljon tunteita ja valitettavan paljon harhaluuloja.


Missionamme on pysäyttää turha kurnuttaminen ja tuoda tilalle aitoa keskustelua. Haluamme tuoda ymmärrystä tilojen luonteesta, auttaa tilankäyttäjien suojaamisessa ja tarjota vuorovaikutteisia viestinnän ratkaisuja. ”

Kampanjan tärkeimmät kiintopisteet olivat messutapahtumat: Sairaalatekniikan päivät sekä Sisäilmastoseminaari. Koska myynti painottuu edelleen pitkälti kasvokkain tapahtuvaan henkilökohtaiseen myyntityöhön, halusimme panostaa erityisesti messuihin. Messuosallistumisen tueksi loimme myös kohdennetun digikampanjan, joka tavoitti ja muistutti potentiaalista ostokohderyhmää kurnutusteemasta myös verkossa messuja ennen, niiden aikana sekä niiden jälkeen.

Kampanjan teemaan sidottujen sisältöjen lisäksi lanseeraukseen kuului myös tuote-esittelyvideo, blogiartikkeli, advertoriaali sekä bannerimainontaa alan uutiskirjeessä. Kampanjan aktiivinen osuus oli kestoltaan noin kaksi kuukautta.

Messuosasto huomion herättäjäksi

Tavoitteeksi asetimme, että messuosasto erottuisi massasta, herättäisi kiinnostuksen ja jättäisi muistijäljen. Alan messut noudattelevat pitkälti tuttua asiallista linjaa, joten halusimme tehdä selkeästi jotain siitä poikkeavaa.

Olimme yhtä mieltä siitä, että osastolle tarvitaan jokin osallistava vetonaula. Päätimme sivuuttaa perinteiset arvonnat ja valitsimme osallistavaksi elementiksi unohdetun klassikon, onnenpyörän – joskin tässä tapauksessa pyörä kantoi nimeä ”kurnutuskierre” ja onnistuneesta pyörityksestä palkinnoksi sai suklaasammakoita. Kurnutuskierteen houkuttelevuus ylitti odotuksemme ja välillä osastolle syntyi jopa jonoa. Keskustelunavaus oli helppoa ja mutkatonta, sillä kurnutusaiheet olivat onnenpyörässä myös esillä.

Osastolle huomiota herättävänä elementtinä toimme kampanjan ikonin eli fani-sammakon ihmisen korkuisena versiona. Sammakkoteema ja kurnutukset toistuivat myös messuseinässä.

Digikampanja viestin levittämiseen ja muistijäljen tueksi

Lanseerauksen digiosuus muodostui LinkedInissä ja Facebookissa toteutetusta videomainonnasta. Seitsemän videon sarja pyöri yhteensä seitsemän viikon ajan esitellen joka viikko uuden sisäilmaan liittyvän yleisen harha- tai ennakkoluulon eli kurnutuksen sekä sille tutkittuun tietoon perustuvan vastineen. Näiden kurnutusten kautta halusimme puhutella kiinteistöjen sisäilma-asioista päättäviä henkilöitä, kuin myös sisäilma-alalla toimivia kollegoita. Halusimme saada heidät huomaamaan, miten monta yleistä virheellistä olettamusta voidaankaan kumota tarkan seurannan avulla.

Somekampanjan tueksi sivustolle tehtiin laskeutumissivu, jonne kiinnostuneet ohjattiin lukemaan lisää kurnutuksista sekä tutustumaan lanseerattavaan palveluun.

Miten onnistuimme?

Kohdennetulla digikampanjalla oli lähes 70 000 näyttökertaa tarkasti rajatussa kohderyhmässä. Mainoskampanjan aikana verkkosivuston kävijämäärä tuplaantui ja pysyi tasaisena koko kampanjan ajan. Myös sivustolla olevan liidibotin aktiivisuus nousi. (Tiedot: Google Analytics, Facebook Business Manager ja Linkedin Campaign Manager)

Messuosastolla käytiin useita mielenkiintoisia keskusteluita ja useat niistä johtivat myös jatkokeskusteluiden sopimiseen. Vaikka lanseerattavan palvelun luonteesta johtuen myyntiprosessit ja -syklit ovat pitkiä, jo useampi kauppa on sovittu ennätysvauhdilla, mikä kertoo myös lanseeratun palvelun ajankohtaisuudesta.

Tulokset olivat todella innostavia, asiakkaiden lisäksi sammakko herätti innostusta myös talon sisällä. Nyt ei tarvinnut kurnuttaa, kampanjasta saatiin paljon myös selkeää dataa, joka toimii hyvänä pohjana seuraavan kampanjan suunnittelulle.” – Maria Eskelinen, Sisäilmalähetti

Miksi tarinallistaa?

Helposti ajattelemme, että suorin tapa ostajan sydämeen on mennä faktojen kautta – parempaa lopputulosta, tehokkaampaa dataa tai enemmän saavutuksia. Helposti unohdamme, että lopulta ostopäättäjäkin on ”vain ihminen” ja kiinnostuksen herättämiseen pätee samat keinot kuin kuluttajamarkkinoinnissa – tunteen luominen. Myös työelämässä ja siihen liittyvissä päätöksissä tunteet vaikuttavat ostopäätökseen hyvinkin vahvasti. Haluamme sitoutua palveluntarjoajaan, joka herättää meissä positiivisia tunteita vaikka markkinoilla olisi saatavilla myös muita sopivia ratkaisuja.

Myös B2B-markkinoilla tarinankerronnalle on ehdottomasti paikkansa. Se luo mahdollisuuden kertoa yrityksen arvoista ja osoittaa esimerkiksi leikkisyyttä ja huumoria, johon on helppo tarttua. Kaiken keskiössä on kuitenkin tuote, mutta siihen mitä ja miten siitä kerrotaan, on tuhansia eri tapoja.

Lue lisää asiakkaistamme

Lue yritysten kokemuksia Bermudasta ja tutustu tekemiimme projekteihin.

Case
21.05.2021
Långvik: Wellness verkossa
Lue lisää
Case
05.03.2021
Kaso-Ovi – myyntiä ja tunnettuutta digimarkkinoinnilla
Lue lisää
Case
02.03.2021
Pintos: Brändinostetta uusilla kuvilla ja viesteillä
Lue lisää
Case
27.01.2021
Tampereen kaupunki: Tavara-aseman siirto
Lue lisää
Case
03.11.2020
Treon: Tuotevideot täyttämään puuttuva palanen IoT-firman viestintään
Lue lisää
Case
13.10.2020
Visiot todeksi videolla
Lue lisää
Case
05.10.2020
Mahdoton mahdolliseksi: Kreaten brändin kirkastus oli rosoinen ja rouhea
Lue lisää
Case
28.09.2020
Haarla: Raaka osaaminen on parhaimmillaan taidetta
Lue lisää
Case
10.08.2020
Kauppakeskukset Arabia ja Duo: brändiuudistus
Lue lisää
Case
30.06.2020
Iloa ja eteenpäin vievää voimaa sivustolle
Lue lisää
Case
13.05.2020
Fortum: Teollisuuden digimurroksen vauhdittajat
Lue lisää
Case
07.04.2020
Olkoon Voimia kanssasi – Bermuda elävöitti Pirkanmaan Voimian strategian
Lue lisää