Luettavissa 5 minuutissa

Mitä tehtiin:

”Projektista jäi hyvä fiilis! Olimme positiivisesti yllättyneitä siitä, kuinka perusteellisesti Bermuda lähti mukaan suunnittelutyöhön ja kuinka kivasti hyödynsimme ainakin meille Leppäkoskelaisille uusia yhteiskehittämisen metodeja workshopeissa.”

Anna-Mari Nyyssönen, asiakkuuspäällikkö, Leppäkosken Energia Oy

Leppäkoskelaiset ovat sitä mieltä, että parhaat tarinat tehdään yhdessä. Ja että menestys syntyy siitä, kun jokainen kantaa kortensa kekoon. Bermudalaiset ovat tästä varauksetta samaa mieltä. Nämä ajatukset ohjasivatkin vahvasti yhteistyötämme alusta asti, kun lähdimme yhdessä muodostetulla tiimillä uudistamaan Leppäkosken sivustoa.

Leppäkoski tarjoaa asiakkailleen kestäviä sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasupalveluja sekä energiaratkaisuja muuttuviin tarpeisiin. Asiakkaan ehdoilla valmiiksi mietityt energiaratkaisut säästävät luontoa ja lompakkoa. Vastuullisen ja perinteikkään konsernin muodostavat emoyhtiö Leppäkoski Group Oy ja sen sataprosenttisesti omistamat tytäryhtiöt: Leppäkosken Sähkö Oy, Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö Oy ja pääomasijoitusyhtiö Grid.vc Oy.

Sivusto, joka palvelee paremmin

Sivustouudistuksen taustalla kyti ajatus paremmasta palvelusta. Leppäkoski haluaa tarjota myös sivustollaan asiakkailleen lupaamaansa iloa ja eteenpäin vievää voimaa. Monimuotoinen ja jatkuvasti kehittyvä energialiiketoiminta erilaisine yrityksineen ja liiketoiminta-alueineen haluttiin puristaa ajanmukaiseksi ja selkeäksi kokonaisuudeksi. Rinnalle tarvittiin myös lain vaatima, erillinen sukulaissivusto sähköverkkotoiminnalle.

Leppäkosken visuaalinen ilme oli ehtinyt jo aiemmin raikastua vuoden 2019 aikana, mutta sen jalkauttaminen oli vielä vaiheessa ja sivusto näyttelikin tässä suurta roolia. Uusi ilme nähtiin merkittävässä osassa, ei vain sivuston freesaamisessa, mutta myös sivuston käytettävyyden kehittämisessä.

Paremman palvelun ja brändiuudistuksen jalkauttamisen lisäksi, uudelle sivustolle asetettiin teknisiä vaatimuksia sekä numeerisia tavoitteita. Etenkin konversioon toivottiin selkeää kasvua; analytiikan avainlukuihin (bounce rate, hakupositio jne.) ei toivottu isoja heilahteluja uudistuksesta huolimatta. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä – sivuston sisällöllisen ylläpidon tulisi olla entistä helpompaa.

Sivusto, jolla on juuret

Isona maalina tekemiselle oli parempi käyttäjä- ja asiakaskokemus. Tämä huomioitiin niin konseptoinnissa, graafisessa suunnittelussa kuin teknisessä suunnittelussa. Aiemmassa sivustossa ei ollut varsinaisesti isoja vikoja, mutta kokonaisuutta haluttiin selkeyttää, jotta ostaminen ja navigointi sivustolla olisi asiakkaalle helpompaa.

Sivuston suunnittelussa otettiin huomioon olemassa olevan sivuston data ja analytiikan tulokset sekä Leppäkosken tiimin aiemmin esimerkillisesti tuottamat ostajaprofiilimäärittelyt. Rakennetta louhittiin sen verran syvältä, että löydöksiä tehtiin jopa aiemmista sivustoversioista. Tehty taustatyö antoi oivat lähtökohdat rakenne- ja sisältösuunnittelulle. Myös tekninen analyysi tehtiin aikaisessa vaiheessa sivuston vaatimusmäärittelyn ja sisältötuotannon tueksi.

Asiakaskokemusta käsiteltiin pitkälti ihmisen tarve edellä. Sivustolla on useita erilaisia käyttötarkoituksia, joten tärkeimmät polut haluttiin reunustaa juuri oikeanlaisella visuaalisella kerronnalla ja tarkoituksenmukaisilla viesteillä. Graafinen suunnittelu pohjautui pitkälti jo tehtyyn brändityöhön ja sitä sovellettiin sivustolle käytettävyyden reunaehdot huomioiden. Visuaalisen viestin uskottavuus ja erottuvuus varmistettiin kuvaamalla projektin aikana uudet brändikuvat sivustoa varten, jotka palvelevat jatkossa myös muuta Leppäkosken markkinointiviestintää.

Sivusto, joka ei ole koskaan valmis

Sisällön selkeyttäminen oli vahva ajuri tekemiselle johtuen nimenomaan sen laajuudesta. Mutkikkaat käyttäjäpolut suoristettiin paremmaksi asiakaskokemukseksi, huomioiden esimerkiksi: 

  • ajanmukaiset saavutettavuuskriteerit 
  • toisistaan eroavat asiakasryhmät 
  • erilaiset sivuston käyttötarkoitukset 
  • online-palveluiden ja verkko-ostamisen käytettävyys 
  • yritysasiakkaiden palvelutarpeet ja eroavaisuudet 
  • häiriökarttojen löydettävyys ja erityistilanteet 

Sivusto on rakennettu niin, että sitä on helppo jatkojalostaa, päivittää ja ylläpitää, vaikka julkaisujärjestelmänä WordPress ei olisikaan tuttu. Sivustokehitys onkin jatkunut käyttökoulutuksen jälkeen valittujen yksityiskohtien osalta varsin jouhevasti. Mikä tärkeintä, uuteen sivustoon ollaan tyytyväisiä, tiedostaen että ”sivusto ei ole koskaan valmis”

Sivuston julkaisun jälkeen pyysimme palautetta henkilöstöltä ja asiakkailta. Sisällön löydettävyys sai arvosanaksi 8,7 ja sivujen visuaalinen ilme 8,9. Seuraavaksi suunnitelmissa on kääntää sivuja laajemmin englanniksi ja parantaa hakukoneoptimointia entisestään.” – Essi Keskitalo, viestintäkoordinaattori, Leppäkoski Group Oy

Kompromisseja, avoimuutta ja Leppäkosken Mies

Lopuksi huomioitava onnistuminen oli eri vaatimusten yhteensovittaminen onnistuneesti. Sisällön, käytettävyyden, päivitettävyyden ja ulkoasun lisäksi tarkkaavaisuutta piti kiinnittää varsin paljon saavutettavuuteen eli ns. digitaaliseen esteettömyyteen. Joitakin kompromisseja tuli tehdä myös lainkirjan edessä, Leppäkoski toimii kuitenkin valtiollisesti tarkkaan valvotulla toimialalla.

” Itselleni tärkeintä on, että saavutettavuus ja käytettävyys kulkivat käsikädessä muun suunnittelun kanssa ja kokonaisuus palvelee niin käyttäjää kuin ylläpitäjääkin. Odotan mielenkiinnolla analytiikan pohjalta tehtäviä tulkintoja ja niiden pohjalta yhdessä suunniteltua jatkokehitystä.” – Timo Harju, johtava web developer, Bermuda

Niin pääsivusto kuin sähköverkon sivusto julkaistiin keväällä 2020. Matkalla ehdittiin mainitun valokuvauksen lisäksi myös sparrata lanseerauskampanjaa sivustoa varten. Kaiken muun lisäksi syntyi brändille myös oma uusi hahmo nimeltä Leppäkosken mies. Sivustosuunnittelun ytimessä oli alusta asti vahva yhteistyö, joka näkyi yhteisenä innostumisena, energisinä suunnittelusessioina ja avoimena viestintänä puolin ja toisin. Kaikki tämä heijastuu onnistuneessa lopputuloksessa.

Tutustu sivustoon: www.leppakoski.fi 

Lue lisää asiakkaistamme

Lue yritysten kokemuksia Bermudasta ja tutustu tekemiimme projekteihin.

Case
10.06.2022
Extron: Muoviteollisuuden tulevaisuus tarvitsee Arkkitehteja
Lue lisää
Case
04.05.2022
AGCO Power: Voimaa muutokseen
Lue lisää
Case
02.05.2022
Paljon onnea 20-vuotias Kauppakeskus Arabia!
Lue lisää
Case
13.04.2022
Cloudpermit Oy:n Lupapiste: Kun kriteerit ovat korkealla, käyttäjäkokemus ratkaisee
Lue lisää
Case
29.03.2022
Vesivek: Asiakaslehti on tehokas tapa tavoittaa oikeat ihmiset
Lue lisää
Case
02.02.2022
Lakea: Monimuotoinen yhteistyö
Lue lisää
Case
25.01.2022
Visit Tampere: Tehokasta kotimaanmatkailun markkinointia Tampereen tahtiin
Lue lisää
Case
09.11.2021
FinDHC: Kun kaukolämpö sai kasvot
Lue lisää
Case
21.05.2021
Långvik: Wellness verkossa
Lue lisää
Case
05.03.2021
Kaso-Ovi – myyntiä ja tunnettuutta digimarkkinoinnilla
Lue lisää
Case
02.03.2021
Pintos: Brändinostetta uusilla kuvilla ja viesteillä
Lue lisää
Case
27.01.2021
Tampereen kaupunki: Tavara-aseman siirto
Lue lisää