Bermuda – maailman tamperelaisin mainostoimisto – 

Yksi pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen strategia, kiitos

Mitä oikeita mielikuvia haluamme vahvistaa? Mitä hyötyihin keskittyvää ja vakuuttavaa sisältöä voimme tarjota päätöksenteon kriittisten pisteiden tueksi – nyt ja tulevaisuudessa?

Hyvä sisältöstrategia varmistaa, että voit vaikuttaa haluamiisi kohderyhmiin tehokkaasti ja suunnitelmallisesti myös pitkällä aikavälillä. Pitkäjänteisyys vaatii vaivannäköä, mutta tarjoaa paljon hyötyjä. Onneksi me voimme napata vaivannäön kuormasta suurimman osan hoitaaksemme.

Enemmän kuin vain pintaraapaisu

Sisältömarkkinoinnissa pätee samat säännöt kuluttajapuolella ja yritysmarkkinoinnissa, mutta osto- ja päätösprosessissa on eroja. Sisältöstrategian pohjana täytyy olla hyvä käsitys ostajien tai päättäjien arvo- ja ajatusmaailmasta.

B2B- eli yritysmarkkinoinnissa myös kohdeyritystesi toimia-alan yleisistä haasteista, päätösprosesseista ja ostopoluista on tärkeää olla perillä pintaa syvemmältä. Siksi on aiheellista kurkistaa perusasioita syvemmälle kaikissa strategiasuunnittelun vaiheissa.

Sisältöstrategian suunnitteluun sisältyy tyypillisesti:

  • Asiakasprofiilien ja päättäjäpersoonien selvitys sekä oletettujen tavoitteiden ja tyypillisten vasta-argumenttien määrittely
  • Arvokkaan, jaettavan ja asiakkaita kiinnostavan tiedon suodattaminen sekä sopivien ilmaisutapojen määritteleminen
  • Viestintäkanavien määritteleminen sen perusteella, mistä asiakkaat todennäköisimmin tavoittaa, sekä mistä he tavallisesti etsivät ja löytävät tietoa
  • Laadukkaan sisällöntuotannon resurssien kartoittaminen ja työnjako
  • Roolien ja tavoitteiden määrittely muun muassa sen suhteen, halutaanko omalla alalla olla ajatusjohtajia sekä millainen rooli sisällöllä on erilaisissa markkinointitoimenpiteissä

Tutustu myös

Varsinkin B2B-markkinoinnissa yllättävän usein päätöksiä tehdään oletuksien ja kertyneen kokemuksen varassa. Myynnin suora vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on kullanarvoista, mutta kaikkia muutoksia tai taustatekijöitä ei voi tunnistaa ilman päämäärätietoista ymmärryksen syventämistä.

Lue lisää

Tuotteistaminen tarkoittaa perinteisesti nimeä, logoa, visuaalista ilmettä, arvolupausta, hinnoittelua sekä tuotteen asemointia portfolion sisällä ja suhteessa kilpailijoihin. Tuote ei kuitenkaan ole vain yksittäinen yrityksen palvelun ilmentymä, vaan aina osa laajempaa asiakaskokemusta – varsinkin yritysmarkkinoinnissa.

Lue lisää

Hyvä markkinointistrategia kokoaa yrityksen tärkeimmät markkinoinnin tavoitteet selkeäksi ja sovellettavaksi kokonaisuudeksi. Markkinointistrategian suunnittelu alkaa hyvästä asiakasymmärryksestä, markkina- ja kilpailutilanteen tuntemuksesta sekä vahvasta visiosta siitä, mikä yrityksen merkitys on potentiaaliselle asiakkaalle.

Lue lisää

Liiketoimintamuotoilu, saavutettavuusarviointi, palveluportfolion kehittäminen, A/B-testaus – rakkaalla lapsella on monta nimeä, ja niin on palvelumuotoilullakin. Kaiken ytimessä on asiakaslähtöinen ajattelu ja rohkea toisten kenkiin astuminen.

Lue lisää

Tarinan kirkastus on Bermudan tapa tehdä brändiuudistus ja löytää yrityksesi ydin – se, mikä on yrityksesi olemassaolon tarkoitus.

Lue lisää

Mikä työntekijöitä ja -hakijoita motivoi? Miksi he sitoutuisivat yritykseen? Onko tämä vain HR:n ongelma? Mitä tekemistä brändäämisellä on tämän kanssa?

Lue lisää

Etkö löydä etsimääsi?

Markkinointi ei ole aina niin yksioikoista, että oikeat ratkaisut löytyisivät suoraan kaupan hyllyltä.
Jos et siis löydä etsimääsi – tai et vaikka vielä edes tiedä, mitä etsit – anna meidän toimia oppaanasi.

Etenkin meidän Jarkko on etevä kaveri kysymään oikeat kysymykset!