Bermuda – maailman tamperelaisin mainostoimisto – 

Haasta ja tule haastetuksi

Palvelumuotoilu voi tarkoittaa eri tilanteissa hiukan eri asioita, eikä siksi ole lainkaan huono idea aloittaa selkeyttämällä, mitä itse asiassa ollaan tekemässä.

Meidän näkökulmamme asiakaskokemuksen kehittämiseen ponnistaa digitaalisesta historiastamme ja tarinoiden välittämisestä. Suunnittelemamme ja toteuttamamme verkkosivustot ja palvelut ovat lähes poikkeuksetta markkinoinnin solmukohtia, jotka ilmentävät brändiä ja palvelevat asiakkaan tarpeita tehokkaasti.

Emme ole liiketoimintakonsultteja, mutta haluamme haastaa ajattelua – sinun ja omaammekin – siitä, mistä uudenlaista vaikuttavuutta voisi löytyä asiakasarvon kasvattamiseen.

Hyvän arvolupauksen työkalut ovat jo käsissäsi

Asiakaskokemus koostuu monista suurista ja pienistä palasista toistensa lomassa, jotka ovat olennaista tunnistaa alusta alkaen. Jos perusta ei ole kunnossa, on asiakaskokemuksen ohjaaminen huomattavasti haasteellisempaa.

Onko sisäinen ymmärrys riittävällä tasolla, ja ovatko työkalut ja prosessit oikeita tavoitteiden saavuttamiseksi? Lupaako markkinointi jotain muutakin kuin mitä asiakaskohtaamisissa välittyy? Näistä kysymyksistä päästään alkuun.

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Asiakaskokemuksen kehittämisen ensiaskeleisiin sisältyy tyypillisesti:

  • Digitaalisen median strategia, markkinoinnin ja myynnin työkalupakin nykytilan selvittäminen ja kehitystavoitteiden määrittely
  • Ostopolun kartoitus ja kehityskohteiden tunnistaminen
  • Kohtaamispisteiden ja niissä tarvittavien sisältöjen ja työkalujen määrittely
  • Tavoitteiden määrittely sekä niiden tarkasteluun sopivien mittareiden valinta
  • Skenaarioiden rakentaminen asiakasprofiileittain
  • Asiakas- ja käyttäjähaastattelut

Tutustu myös

Varsinkin B2B-markkinoinnissa yllättävän usein päätöksiä tehdään oletuksien ja kertyneen kokemuksen varassa. Myynnin suora vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on kullanarvoista, mutta kaikkia muutoksia tai taustatekijöitä ei voi tunnistaa ilman päämäärätietoista ymmärryksen syventämistä.

Lue lisää

Tuotteistaminen tarkoittaa perinteisesti nimeä, logoa, visuaalista ilmettä, arvolupausta, hinnoittelua sekä tuotteen asemointia portfolion sisällä ja suhteessa kilpailijoihin. Tuote ei kuitenkaan ole vain yksittäinen yrityksen palvelun ilmentymä, vaan aina osa laajempaa asiakaskokemusta – varsinkin yritysmarkkinoinnissa.

Lue lisää

Hyvä markkinointistrategia kokoaa yrityksen tärkeimmät markkinoinnin tavoitteet selkeäksi ja sovellettavaksi kokonaisuudeksi. Markkinointistrategian suunnittelu alkaa hyvästä asiakasymmärryksestä, markkina- ja kilpailutilanteen tuntemuksesta sekä vahvasta visiosta siitä, mikä yrityksen merkitys on potentiaaliselle asiakkaalle.

Lue lisää

Tuloksellinen markkinointi elää hyvistä sisällöistä ja asiantuntemuksen jakamisesta, joilla asiakkaat sitoutetaan brändiin. Ihmiset, tarinat ja vahvat näkemykset kiinnostavat. Ne vain täytyy löytää – ja niille täytyy valita oikeat kanavat.

Lue lisää

Tarinan kirkastus on Bermudan tapa tehdä brändiuudistus ja löytää yrityksesi ydin – se, mikä on yrityksesi olemassaolon tarkoitus.

Lue lisää

Mikä työntekijöitä ja -hakijoita motivoi? Miksi he sitoutuisivat yritykseen? Onko tämä vain HR:n ongelma? Mitä tekemistä brändäämisellä on tämän kanssa?

Lue lisää

Etkö löydä etsimääsi?

Markkinointi ei ole aina niin yksioikoista, että oikeat ratkaisut löytyisivät suoraan kaupan hyllyltä.
Jos et siis löydä etsimääsi – tai et vaikka vielä edes tiedä, mitä etsit – anna meidän toimia oppaanasi.

Etenkin meidän Jarkko on etevä kaveri kysymään oikeat kysymykset!